Модель картриджа Фото Совместимые принтеры Ресурс картриджа (страниц) Стоимость Купить
Модель картриджа Фото Совместимые принтеры Ресурс картриджа (страниц) Стоимость Купить
KX-FAD412A DRUM UNIT UNITON ECO
Panasonic KX-MB2000; Panasonic KX-MB2020; Panasonic KX-MB2030; 6 000 2 000 руб.
KX-FA 85A
Panasonic FLB851; Panasonic FLB852; Panasonic FLB853; Panasonic FLB801; Panasonic FLB802; Panasonic FLB803; Panasonic FLB811; Panasonic FLB812; Panasonic FLB813; 5 000 500 руб.
KX-FA86 DRUM UNIT (O)
Panasonic FLB851; Panasonic FLB852; Panasonic FLB853; Panasonic FLB801; Panasonic FLB802; Panasonic FLB803; Panasonic FLB811; Panasonic FLB812; Panasonic FLB813; 10 000 4 800 руб.
KX-FAT410A
Panasonic KX-MB1500; Panasonic KX-MB1520; 2 500 2 000 руб.
KX-FAT411A
Panasonic KX-MB1900; Panasonic KX-MB2000; Panasonic KX-MB2010; Panasonic KX-MB2020; Panasonic KX-MB2030; 2 000 350 руб.